WIKA Type 111.10S 4.0" 0…80 psi, retard to 250 psi 1/4 NPT lower mount 4233779